Dagsordener

Horisont Gruppen er i bevægelse i forhold til vores forretningsmodel. Vi er begyndt at definere os selv som en virksomhed, der driver medier og online-communities til specifikke emner eller brancher i stedet for “bare et forbladsforlag“, hvor vi er alene om at levere indholdet.
Vores rolle er rigtig nok at levere nyheder og baggrundsanalyser inden for vores communities. Men vi er ikke et traditionelt nyhedsmedie. Vores ambition er ikke at sætte dagsordener, men at sørge for, at de relevante af dem lever og bliver udfoldet. Af os og de andre medlemmer i et af vores communities. Det er den nye virkelighed for os.


“Vores vigtigste tilbud til markedet, handler om at være uafhængige communities, der holder relevante, faglige dagsordner i live i et kontrolleret samarbejde mellem os og vores medlemmer.”Familie

Horisont Gruppen er og har altid været en familievirksomhed. Følelsen af at være en familie med et fælles projekt betyder noget for os. Og det betyder noget for, hvordan vi omgås og har en hverdag sammen.
For det første er alle familiens medlemmer lige gode, og vi behandler hinanden med respekt for forskelligheder og for den indsats, alle gør for, at familien har det godt. Vi taler ordentligt til hinanden – men vi er ikke hverken for fine eller nærtagende og kan godt tåle et godmodigt drilleri. Men det er altid godmodigt.

Horisont Gruppens historie 1992-2023

Fra bladmægler til community -provider. Det er alligevel lidt af en rejse. og det er den, vi har taget over de seneste snart 30 år.

Tilbage i 1992 var Steen Brylles arbejdsplads blevet købt op, og han syntes ikke lige, at de nye ejeres plan var én, han skulle være en del af. Men løsningen var ikke langt væk: Han ville starte for sig selv. En plan tog form, og 1. juli 1992 kunne Steen flytte ind i International House, Bella Center og med sig selv og en enkelt medarbejder begynde arbejdet med at bygge firmaet Bladmægleren op. Idéen var at tilbyde grafisk rådgivning og produktion for virksomheder, foreninger og organisationer, som udgav blade.

Det gik fint med det. Allerede året efter var der tre medarbejdere, og tre år senere havde Bladmægleren desuden købt tre blade og var blevet en udgivervirksomhed med seks ansatte.

Bladene hed Produktions Nyt, Virksomheds Nyt og Varme & Sanitets Nyt. Det var også her, Bladmægleren lagde sine første digitale spor ud. Hjemmesiden produktionsnet.dk blev nemlig lanceret i 1995 som et af de allerførste danske fagblade med en digital tilstedeværelse.

Rasmus Brylle og teamet i Horisont Gruppen fik etableret nye digitale alternativer til printmedierne og i årene 1996-2001 gik det over stok og sten. Nye medier blev købt, eksisterende medier relanceret og Bladmægleren blev flere gange udnævnt til Gazelle-virksomhed af Børsen.

I 2001 skiftede Bladmægleren navn til Horisont Gruppen, med et nyt forretningskoncept baseret på langt stærkere online-tilstedeværelse og en tungere redaktionel profil.

Rasmus var webmaster i redaktionen i en årrække og stod for løbende udvikling, vedligeholdelse og indholdsproduktion. Nye smartere arbejdsgange blev etableret, og turen som salgs- og marketingchef lå nu lige for – den kommercielle del af forretningen skulle afprøves både med medarbejderansvar for salgsafdelingen og som ansvarlig for Bella Centers messekataloger. Her blev etableret ny salgsstruktur og kultur via rendyrket fokus på processer og CRM.

Rasmus blev i januar 2014 adm. direktør som del af et løbende generationsskifte. Han har siden været optaget af bundlinjen og driften i Horisont Gruppen og ikke mindst grundideen som er at forvandle Horisont Gruppen til udbyder af communities der udgør en slags faglig stamme, man kan være medlem af, og hvor man både kan få og give inspiration og viden. I april 2021 er han blevet eneejer. Steen er fortsat som bestyrelsesformand.