Velkommen til Anne Sophie

august 1, 2016

Anne Sophie

Anne Sophie Bertelsen er startet i et praktikforløb på CSR.dk

Gennem et praktikforløb hos Horisont Gruppen a/s, er det både Anne Sophies mål at få et større indblik i det arbejde som redaktionen og den kommercielle afdeling for CSR.dk gør for at fremme CSR. Endvidere ønsker hun at blive bekendt med hvordan CSR.dk/Horisont Gruppen arbejder for at inspirere og motivere virksomheder til at integrere CSR som en fast del af deres forretningsstrategi.

Dertil ser hun deltagelsen i CSR.dk’s arbejde, som en vigtig læringsproces i sig selv, hvor hun forventer at kunne hente stor inspiration fra deltagelse i diverse arbejdsopgaver i redaktionen og kontakt til CSR.dk’s partnerunivers, som på sigt vil kunne bruges til hendes bacheloropgave.

Hertil har hun en forventning om at hendes forudgående forståelse for arbejdet med CSR (rapport; True Value, et sammenspil mellem CSR og corporate branding), vil komme hende til gavn gennem hele praktikken, idet hun allerede har arbejdet aktivt med nogle at de problematikker og mulige løsningsforslag, der er vigtige at have sig for øje i arbejdet og integrering af CSR.

Vi glæder os til samarbejdet som løber resten af året

Anne Sophie kan fanges på Asb@horisontgruppen.dk