Medier skal udgives i samarbejde med læsere og annoncører

juli 8, 2015

Nu lysner det! Efter en dyb finanskrise har fokus på udvikling af kerneforretning sikret et positivt resultat for mediehuset Horisont Gruppen a/s. En ny forretningsmodel med inddragelse af læserne er undervejs.

For Horisont Gruppen blev 2014/15 en ny begyndelse. Årets resultat blev et overskud før skat på 453.000 kr.- en væsentlig forbedring ift. det foregående regnskabsår. Et resultat Horisont Gruppens ejere vurderer som værende tilfredsstillende.

Resultatet skyldes primært fokus på målbare, digitale indholdsprodukter for annoncekunderne – det har sikret en høj kundeloyalitet og tiltrukket nye kunder. Kombineret med et stædigt fokus på omkostninger har det sikret et positivt resultat.

I løbet af regnskabsåret er der samtidig udviklet nye forretningsområder og igangsat yderligere udviklingsprojekter, der vil bidrage positivt til selskabets indtjening fremadrettet.
Til et af disse udviklingsprojekter har selskabet i marts 2015 modtaget tilsagn om tilskud fra Kulturstyrelsen på i alt 654.600 kr., som delvist dækker omkostninger frem til udløb af regnskabsåret 2016/17

Betaling for indhold skal prøves nu
Fremover vil Horisont Gruppen supplere annonceindtægterne med at skabe værdi ud af det redaktionelle indhold, i første omgang på mediet CSR.DK. Således skal tilskuddet fra innovationspuljen bl.a. bruges på at udvikle et nyt medlemsbaseret koncept inden for CSR-området.
”Tiden er kommet til at prøve betaling for indhold af – men på en ny måde. Vi tror på, at vi har fået positioneret vores medietitler som foretrukne, og den position vil vi benytte os af”, siger Rasmus Brylle, administrerende direktør i Horisont Gruppen a/s.

Læs også: Horisont Gruppen vender røde tal til sorte (MediaWatch 08/07/2015) kræver Login.

Vi tror ikke på hængelåsen
”Den traditionelle model med hængelås på artiklerne tror vi ikke på. Det er snarere essentielt at sammensætte et produkt, hvor ikke kun indhold, men også funktionalitet og muligheden for at blive en del af noget større, bliver opfattet som en værdifuld merydelse. Kun når både indhold og fællesskab har topkvalitet, får vi en slagkraftig mulighed for at trænge igennem – også til læsernes pengepung”, siger Rasmus Brylle.
Horisont Gruppens nyudvikling af forretningsmodellen for nichemedier bygger videre på de partnerløsninger, som mediehuset introducerede for fire år siden. En partnerløsning giver husets annoncører mulighed for at publicere cases, nyheder og andre indholdstyper i et reservat på Horisont Gruppens online meder.
”Det tilbud synes vores annoncører godt om, og vi er overbeviste om, at der også sidder mennesker med meninger og kommunikationsbehov på læsersiden”, siger Rasmus Brylle.

En helt ny model for indhold og betaling
Indholdet på Horisont Gruppens sites leveres fortsat af journalister kombineret med indhold fra kommercielle medlemmer. Det egenproducerede journalistiske indhold er nyheder, interviews, reportager, ekspertindlæg, virksomhedscases samt debatstof og analyser.
Det suppleres nu med erfaringer og viden fra medlemmer og virksomheder (dvs., læsere) i form af profiler, blogs, cases, artikler, rapporter, regnskaber, stillingsopslag samt det massive udbud af kurser, konferencer og uddannelse der er, inden for de områder vi opererer i.
”På den måde vil Horisont Gruppen være i stand til at skabe et kvalitativt og kvantitativt flow af viden i langt højere grad, end det er muligt i den traditionelle medieorganisation, som Horisont Gruppen indtil videre har baseret medierne på. ”
”Vi tænker det som en ny redaktionel model, som i kombination med en medlemsbaseret læsergruppe forfølger tanken om at udvikle medier som formidlere af fællesskaber i et konstant samspil mellem redaktion og læsere. Vi støtter os til nyere medieforskning som peger på netop dette behov i en fragmenteret nyhedsstrøm, og vi tænker også på vores nye arbejdsform som en videreudvikling af begrebet ’borgerjournalistik’, hvor mediets læsere også bidrager aktivt og betragtes som en indsigtsfuld resurse i arbejdet med at udvikle og bidrage til det redaktionelle indhold”, siger Rasmus Brylle.